N/P:   Category: 
 1.  << 
 2.  
 3. 1
 4.  
 5. 2
 6.  
 7.  >> 
毛主席神灵显圣?农家院墙现真身 惨烈车祸无伤亡
Date: 2015-09-16
Category: 佛门瑞相
Hits: 1084  Downloads: 56
实拍:张家界天门山惊现云中佛祖圣像
Date: 2015-04-12
Category: 佛门瑞相
Hits: 2084  Downloads: 135
福建妙智长老全身舍利
Date: 2013-05-30
Category: 圣物舍利
Hits: 2724  Downloads: 130
佛陀真身血舍利(印度 锡金 隆德寺)
Date: 2013-05-23
Category: 圣物舍利
Hits: 2260  Downloads: 153
佛陀顶轮真身舍利(印度 锡金 隆德寺)
Date: 2013-05-23
Category: 圣物舍利
Hits: 1688  Downloads: 129
西安庆山寺佛舍利
Date: 2013-05-23
Category: 圣物舍利
Hits: 1308  Downloads: 138
南投佛陀舍利世界和平塔佛陀舍利子
Date: 2013-05-16
Category: 圣物舍利
Hits: 1349  Downloads: 141
台湾南投县集集镇《佛陀舍利世界和平塔》镇国寺舍利塔极乐圣境莲花显像
Date: 2013-05-16
Category: 佛门瑞相
Hits: 6806  Downloads: 243
南京栖霞寺佛顶舍利
Date: 2012-04-10
Category: 圣物舍利
Hits: 2258  Downloads: 205
南京栖霞寺佛顶舍利
Date: 2012-04-10
Category: 圣物舍利
Hits: 2091  Downloads: 191
南京栖霞寺佛顶舍利
Date: 2012-04-10
Category: 圣物舍利
Hits: 2114  Downloads: 172
南京栖霞寺佛顶舍利
Date: 2012-04-10
Category: 圣物舍利
Hits: 2366  Downloads: 204
净土宗祖师印光大师真身舍利
Date: 2012-04-10
Category: 圣物舍利
Hits: 5446  Downloads: 301
地藏王菩萨真身画像(晋美彭措法王定中所见请画师画下)
Date: 2012-04-10
Category: 佛门瑞相
Hits: 6790  Downloads: 285
北京灵光寺佛舍利塔拍到奇异照片
Date: 2012-03-25
Category: 佛门瑞相
Hits: 4168  Downloads: 146
北京灵光寺佛舍利塔拍到奇异照片
Date: 2012-03-25
Category: 佛门瑞相
Hits: 4074  Downloads: 173
北京灵光寺佛舍利塔拍到奇异照片
Date: 2012-03-25
Category: 佛门瑞相
Hits: 4050  Downloads: 152
北京灵光寺佛舍利塔拍到奇异照片
Date: 2012-03-25
Category: 佛门瑞相
Hits: 3847  Downloads: 160
北京灵光寺佛舍利塔拍到奇异照片
Date: 2012-03-25
Category: 佛门瑞相
Hits: 3876  Downloads: 170
北京灵光寺佛舍利塔拍到奇异照片
Date: 2012-03-25
Category: 佛门瑞相
Hits: 3616  Downloads: 191
N/P:   Category: 
 1.  << 
 2.  
 3. 1
 4.  
 5. 2
 6.  
 7.  >> 
Tags:    净空法师    佛七    怪物    瑜伽    手印    观世音菩萨    预言        轮回    弥勒菩萨    极乐世界    巴登多杰    佛顶舍利    火供    朝圣    天龙    婴灵    本焕    巨人    昆虫